اشاره دوباره پمپئو به تخلفات جمهوری اسلامی در حاشیه سخنرانی در بنیاد مارشال

منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/us-iran/4687774.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *