جورج بوش پدر؛ رئیس جمهوری که محبوب بود اما دوباره انتخاب نشد

منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/us-bush/4687752.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *