گزارش سمیرا قرائی از رای مجلس ایران به اصلاحیه لایحه الحاق به کنوانسیون مقابله با تروریسم

منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/iran-majlis/4687767.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *