فیلم کوتاهی از انفجار انتحاری در چابهار

مقام های ایران می گویند این انفجار انتحاری دست کم دو کشته برجای گذاشت.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/chabahar-bomb-/4689123.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *