گزارش فرهاد پولادی از سومین روز دادگاه درخواست غرامت آمریکایی ها از ایران

منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/us-iran-court/4689700.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *