برخورد ماموران پلیس با دانشجویان معترض مقابل دانشگاه تهران

دانشجویان دانشگاه تهران روز شنبه ۱۷ آذرماه در حمایت از کارگران و دانشجویان زندانی مقابل این دانشگاه حلقه اعتراضی تشکیل دادند اما ماموران نیروی انتظامی سعی کردند به حلقه اعتراضی دانشجویان پایان دهند. منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/iran-student-protests/4692183.html